Categories
AR klimaatmuseum

AR project voor het klimaatmuseum

Voor het klimaatmuseum ben ik gevraagd een AR kunstwerk te maken over de klimaatproblematiek.

Met het AR kunstwerk wil ik uitdrukkingen geven aan de uitdagingen die de klimaatcrisis brengt. Uitdagingen waarvan de mensheid uiteindelijk beter kan worden, als de juiste keuzes op tijd genomen worden. De uitdagingen kunnen als kansen gezien worden. Kansen op een schone leefomgeving, meer balans met natuurlijke hulpbronnen en gerechtigheid voor inheemse bevolgingen.

De klimaatcrisis is ook een crisis van het systeem van uitbuiting. Een diepe laag van onze geschiedenis en systeem is gebaseerd op een systeem van uitbuiting. Uitbuiting van de natuur en mensen.

De mensen die profiteren van dit systeem willen geen verandering, daarom duurt het te lang voor de noodzakelijke energietransitie. Nu de gevolgen aan den lijve te voelen zijn, is er enige kentering te merken, maar is het op tijd en voldoende?

Mijn kunstwerk geeft uitdrukking aan de noodzakelijke omwenteling die nodig is. Een omwenteling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, van competitie naar samenwerking, van hebzucht naar voldoening, van egoisme naar levensgeluk op een leefbare planeet.

Waarom een AR kunstwerk?

Met AR zie je een virtuele wereld projecteerd over de ‘echte’ wereld. Met AR kan je grote werelden maken die normaal niet kunnen: beelden kunnen bewegen, groter dan levensecht zijn, je kunt onmogelijke werelden maken.

AR stelt een bezoeker ook instaat het kunstwerk op meerdere plaatsen te zien: op straat, of in het gemak van je eigen huis.

Index

Technische overwegingen

Tests.1

Eerste Schets

Notes General

Guides – technology stack